DOBRE MANIERY

Utworzono: 12-10-2020

Co dwa tygodnie wprowadzamy dzieci w świat nowych wartości, wokół tych wartości krążyć będą nasze zadania, opowiadania, rozmowy.  Rozpoczynamy od  dobrych manier, które porządkują nasze zachowanie.

W czasie zajęć poznajemy siebie, jesteśmy dla siebie życzliwi, stosujemy zwroty grzecznościowe, ustalamy zasady zachowania obowiązujące w naszej grupie.

DOBRE MANIERY
Dobre maniery, inaczej savoir-vivre [czyt. sawuar wiwr], to umiejętność właściwego zachowania się
w różnych sytuacjach. Od początku należy uczyć dzieci stosowania zwrotów grzecznościowych,
czekania na swoją kolej, właściwego zachowania się przy stole i w miejscach publicznych. Sześciolatki
powinny:
– posługiwać się wszystkimi sztućcami, również nożem, korzystać z serwetek, nie mówić z pełnymi
ustami;
– umieć samodzielnie nakryć stół do posiłku, ułożyć naczynia, sztućce, serwetkę;
– wiedzieć, jakich tematów nie poruszać podczas posiłków, np. dotyczących fizjologii;
– zasłaniać usta podczas kasłania, wydmuchiwać kulturalnie nos, a chusteczkę wyrzucać do kosza;
– ubierać się stosownie do okoliczności i wiedzieć, czym różni się strój na co dzień od galowego;
– nauczyć się, że właściwy wygląd to również uczesane włosy i obcięte, czyste paznokcie;
– wiedzieć, do których pomieszczeń w przedszkolu wchodzi się bez pukania, a przed którymi naj-
pierw trzeba zasygnalizować swoją obecność;
– zdawać sobie sprawę, że jedną z oznak dobrych manier jest punktualność, a w przypadku spóźnienia
należy za nie przeprosić;
– wiedzieć, kiedy jest czas na swobodną zabawę, a kiedy należy się skupić.
Obecnie już najmłodsze dzieci rozmawiają przez telefon. Warto więc nauczyć je zasad kulturalnej
rozmowy i uczulić, kiedy można odebrać telefon, a kiedy jest to niedopuszczalne, kiedy należy go
wyciszyć, a kiedy zupełnie wyłączyć.
Od zerówkowiczów wymagamy, aby nie przechwalali się tym, co mają, i szanowali osoby starsze,
kolegów i koleżanki. Tłumaczymy im, że pouczanie innych i wymądrzanie się nie są oznaką dobrych
manier. Poruszamy z nimi kwestie ustępowania miejsca osobom starszym i kobietom w ciąży. Zwracamy uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych i witanie sąsiadów.


 Grafika #0: DOBRE MANIERY
 Grafika #1: DOBRE MANIERY