NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021

TEMAT DNIA: Co to jest tradycja?

Utworzono: 29-03-2021

CELE OGÓLNE: Wprowadzenie pojęcia tradycja rozumianego jako przekazywanie obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, norm postępowania itp. z  pokolenia na pokolenie; tworzenie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych następnym pokoleniom.

ZADANIA DO REALIZACJI:

1.Na podstawie ilustracji str. 48, 49, w książce Planeta Dzieci 3, opowiedz jake tradycje wielkanocne przedstawiono. Zapytaj rodziców jakie tradycje były pielęgnowane w ich rodzinie. Na podstawie ilustracji zastanów się czy tradycje dotyczą tylko świąt.

Wykonaj polecenia ze str. 48.

2. Dopasuj podpisy do ilustracji na str. 50.

3. Wykonaj ćwiczenia grafomotoryczne str. 51.

4. Ćwiczenia gimnastyczne. wykonaj zadania ruchowe do zabawy : Move and freeze - na YouTube.

Proszę o zdjęcia z realizacji. Powodzenia.

Grafika 1: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 2: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 3: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 4: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 5: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 6: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 7: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 8: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 9: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 10: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 11: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 12: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 13: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 14: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 15: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 16: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 17: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
Grafika 18: NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021