ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Utworzono: 07-12-2020

W czasie najbliższych zajęć będziemy kształtowali postawę odpowiedzialności. dowiemy się co to jest odpowiedzialność za swoje zachowanie, za wypełnianie wyznacznych zadań, za bezpieczeństwo swoje i innych, za zwierzęta, którymi się opiekujemy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Odpowiedzialność to moralny obowiązek odpowiadania za swoje czyny. Wiąże się ściśle z wypełnianiem obowiązków oraz ponoszeniem konsekwencji podejmowanych działań. Jej elementem może być także odpowiadanie przed kimś za kogoś lub za coś.


Aby przybliżyć dzieciom to pojęcie:
– podczas rozmów dobrze jest opisywać odpowiedzialność, używając konkretnych przykładów;
– zamiast mówić o odpowiedzialności ogólnie, lepiej wyjaśnić, co oznacza np. odpowiedzialność za swoje zdrowie i bezpieczeństwo, swoje czyny, a także za młodsze rodzeństwo, kolegów, zwierzęta, rośliny czy własne i wspólne rzeczy;
– można rozmawiać o tym, że elementem odpowiedzialności jest przestrzeganie zasad panujących w grupie i wypełnianie powierzonych obowiązków;
– warto wytłumaczyć, że jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy, i w jaki sposób możemy o nie dbać.
Kształtowanie odpowiedzialności można rozpocząć już od najmłodszych lat, powierzając dzieciom zadania adekwatne do ich wieku, a następnie sprawdzając, czy je wykonują. Na początku powinny to być proste czynności, takie jak:
– nakrywanie do stołu,
– ścieranie kurzu,
– dbanie o książki i zabawki,
– podlewanie kwiatów,
– karmienie rybek i innych zwierząt domowych.
Jeśli dzieci jeszcze nie pamiętają o swoich obowiązkach, można im o nich przypominać i chwalić je, kiedy uda im się o nich pamiętać bez pomocy. Można też stworzyć kalendarz obowiązków domowych.


 Grafika #0: ODPOWIEDZIALNOŚĆ