PLANETA DZIECI

Utworzono: 11-10-2020

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy realizowali program wychowania przedszkolnego "PLANETA DZIECI- Prawda, dobro, piękno w świecie wartości"

Witamy w świecie wartości – witamy na Planecie dzieci !

Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie. Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, która zaczyna się w przedszkolu.

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej:

    wychowanie w duchu wartości,
    nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,
    atrakcyjne zabawy z kodowaniem,
    przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.

METODA DOBREGO STARTU

Metoda, która w założeniu łączy:

    słuch (pracę z piosenką),
    ruch (zajęcia ruchowe),
    wzrok (analizę wzorów),
    dotyk (wodzenie palcem po śladzie),
    sprawność manualną (kreślenie wzorów).

Jej celem jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

piosenka  "Planeta dzieci"

Grafika: PLANETA DZIECI


 Grafika #0: PLANETA DZIECI