Podziękowania

Utworzono: 24-06-2022

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego w Garczegorzu. Pani Patrycji Czachorowskiej dziękujemy za ciekawe lekcje języka angielskiego, pani Marii Cieszkowskiej dziękujemy za przybliżenie nas do Boga, Pani Małgorzacie Obolewskiej dziękujemy za naukę prawidłowej wymowy. Panu Andrzejowi Formeli dziękujemy za piękną muzykę, instrumenty i rozwijanie zainteresowań dzieci. Pani Bożenie Lenart dziękujemy za wprowadzanie do świata książek. Pani Zofii Giełażyn dziękujemy za życzliwość i opiekę. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły za współpracę.

Grafika 1: Podziękowania
Grafika 2: Podziękowania