WRAŻLIWOŚĆ

Utworzono: 12-10-2020

W cyklu zajęć dotyczących wrażliwości będziemy zwracali uwagę na piękno otaczającego nas świata, piękno jesiennej przyrody. Będziemy uwrażliwiać się na los zwierząt jesienią, na przygotowania do zimy. Będziemy wrażliwi wobec innych , rozumiejąc, że każdemu może podobać się co innego, szanujemy opinie innych.


WRAŻLIWOŚĆ
Wrażliwe dziecko to takie, które umie wczuć się w emocje innych, dostrzegać piękno świata, ale także krzywdę zwierząt i ludzi. Obecnie coraz częściej wymagamy od dzieci, by były przebojowe, a wrażliwość uważamy za cechę słabeuszy, nieprzydatną we współczesnym świecie. Jeśli jednak chcemy, żeby dzieci były empatyczne, rozumiały emocje innych, ale także swoje, nie wstydziły się czuć ani o tymmówić, już od najmłodszych lat powinniśmy mówić im, że wrażliwość to dobra cecha, której na pewno nie powinny się wstydzić.
Aby dziecko było wrażliwe na krzywdę innych, ich potrzeby i ograniczenia, należy:
– wyjaśniać, że wszyscy się czymś od siebie różnimy, a różnorodność jest czymś dobrym, bo dzięki niej nasze życie nie jest monotonne,
– czytać książki, które wskażą właściwe wzorce,
– wskazywać dobre i złe postawy z życia codziennego,
– zachęcać je do mówienia otwarcie o uczuciach,
– prosić, by zwracało uwagę na emocje kolegów i koleżanek z grupy,
– nie wstydzić się własnych uczuć i świecić przykładem.
Przygotowując uroczystości dla najbliższych (rodziców, dziadków), uczymy dzieci szacunku do nich.
Zwracamy uwagę na potrzeby innych członków rodziny. Uczulamy na to, że rodzice mają prawo
do odpoczynku, przeczytania książki, obejrzenia filmu, a dziecko powinno to uszanować. Pokazujemy, jak można pomóc, gdy ktoś z rodziny jest chory.  Warto uczyć dzieci także szacunku do osób starszych i wrażliwości na ich potrzeby.
 Podczas spacerów z kolej dowiadują się, jak pomagać zwierzętom żyjącym w naturalnym środowisku, np. kiedy i czym je dokarmiać, by im nie zaszkodzić.
Podczas spacerów dzieci powinny również podziwiać przyrodę, wsłuchiwać się w jej odgłosy, wąchać i smakować. Czasem uważne przyjrzenie się małej rzeczy może nas wprawić w zachwyt.
Dzieci już od najmłodszych lat powinny obcować ze sztuką i kulturą. W ten sposób uwrażliwiamy je na muzykę, obraz, piękno słowa. Warto zabierać je do teatru, na wystawy, koncerty, słuchać rożnych gatunków muzyki odtwarzanej z płyt, w tym muzyki klasycznej. Grafika #0: WRAŻLIWOŚĆ
 Grafika #1: WRAŻLIWOŚĆ
 Grafika #2: WRAŻLIWOŚĆ
 Grafika #3: WRAŻLIWOŚĆ