Wywieś flagę dla Niepodległej

Utworzono: 29-04-2022

Zbliża się 2 maja, Święto Flagi. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Garczegorzu wykonywały samodzielnie małe flagi z papieru, którymi mogą udekorować swój pokój, przystroiły drzwi prowadzące do swojej sali wielką kokardą narodową wykonaną z wyciętych z kolorowego papieru sylwet swoich dłoni.

Warto poznać zasady obowiązujące przy eksponowaniu flagi Polski:

- Flaga powinna być czysta i wyprasowana.

- Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, lub nie była zamoczona w wodzie.

- Flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię.

- Najczęściej drzewce flagi jest umieszczone w uchwycie pod kątem 45 stopni do ściany budynku,można też umieścić drzewce poziomo na balkonie lub w oknie.

-Flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego.

- Flaga z godłem nie powinna być używana przez obywateli,  ponieważ jest zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów określonych w ustawie (placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów za granicę, kapitanaty portów, statki morskie).

- Jeżeli flaga jest w stanie nie nadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy.

- Flaga z papieru używana podczas różnego rodzaju uroczystości, nie powinna być porzucona, wyrzucona na śmietnik, ale zniszczona w sposób godny.

- Na godle ani fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter, obrazków.

- Niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie godła lub flagi ani niegodne zachowanie przy symbolach.

- Symbole państwowe innych państw należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych w stosunku do polskich symboli państwowych.

BĄDŹ DUMNYM POLAKIEM - WYWIEŚ FLAGĘ

Grafika 1: Wywieś flagę dla Niepodległej
Grafika 2: Wywieś flagę dla Niepodległej