Gminny Konkurs: "Najciekawsze przebranie karnawałowe"

Utworzono: 20-12-2022

                                       Konkurs „Najciekawsze przebranie karnawałowe”

Karnawał to czas zabawy. U najmłodszych to czas pobudzania kreatywności i tworzenia przebrań, strojów i kostiumów ulubionych postaci bajkowych czy historycznych. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w konkursie na najciekawszy strój karnawałowy.

 

Regulamin konkursu:

Przedmiot i cel konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przebrania karnawałowego wykonanego według własnego pomysłu oraz zaprezentowanie go poprzez zrobienie nagrania (5 -10 sekundowego filmiku)  i wysłanie  w wiadomości prywatnej (Messenger) na profil Facebookowy „Przedszkole w Garczegorzu”.
 2. Cele konkursu:

- Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
- Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu stroju.
- Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych i czerpanie radości z efektów własnej pracy.

 

Uczestnicy:

 1. Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci 5-cio i 6-cio letnie uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.
 2. Z każdej grupy przedszkolnej wychowawca kwalifikuje do konkursu maksymalnie troje dzieci.

 

Warunki udziału w konkursie:

 1. Zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego warunków.
 2. Prezentacja przebrania stroju według własnego pomysłu.
 3. Zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, estetyka. Preferowane wykonanie własnoręczne z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, bibuła, tektura, wiklina, folia, itp.;)

 

Przebieg konkursu:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują przebranie według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych.
 2. W przygotowaniu stroju może pomagać cała rodzina.
 3. Na filmiki prezentowanych strojów (wraz z opisem: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa przedszkola i grupy) czekamy do 31.01.2023r.
 4. Komisja konkursowa dokona analizy wysłanych filmów  i oceny prezentowanych strojów, a następnie wyłoni zwycięzców.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 03.02.2023r. Lista laureatów konkursu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół w Garczegorzu i Przedszkola oraz na Facebooku przedszkolnym.
 6. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.
 7. Nagrody i dyplomy zostaną do przedszkoli w terminie 6-10.02.2023r.

Kryteria oceny prac:

 1. Przebrania będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
  - dzieci 5 lat,
  - dzieci 6 lat.
 2. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:
  -pomysłowość,
  -estetyka wykonania stroju,
  -wkład własny.
 3. Przebrania gotowe (produkcja masowa) nie będą oceniane.

Osoba odpowiedzialna za konkurs:

 1. Dodatkowe pytania na temat konkursu można kierować do p. Iwony Leik drogą telefoniczną pod numerem 781 810 174.


Postanowienie końcowe:

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika Konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunek uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody.
 2. Opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na umieszczanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w  materiałach publikowanych na stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w niniejszym Regulaminie, informując uprzednio o tym fakcie wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych.
Gminny Konkurs