PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Utworzono: 08-11-2021

Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada.

W związku z tym wydarzeniem nasze Przedszkole ogłasza

konkurs plastyczny pt. „Mój przyjaciel miś”.

Cele konkursu:

    -  rozpowszechnienie idei Dnia Pluszowego Misia,

    -  rozwijanie umiejętności twórczych i wyobraźni,

    -  doskonalenie zdolności plastycznych,

    -  aktywizacja dzieci w czasie wolnym i życiu Przedszkola.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola.

2. Jeden uczestnik może dostarczyć jedną pracę.

3. Technika pracy jest dowolna. Wybór formatu oraz materiału pozostawiamy nieograniczonej inwencji uczestników.

4. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko.

5. Kryteria oceny prac:

–   oryginalność i pomysłowość,

–    walory artystyczne i estetyka pracy.

6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę, która zawiera imię i nazwisko autora oraz wiek.

7. Termin dostarczania prac upływa 24 listopada 2021.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2021r. podczas obchodów Dnia Misia            w naszym Przedszkolu.

9. Autorzy wszystkich prac otrzymają upominki i dyplomy.

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”