UWAGA! Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 - letnich

Utworzono: 05-03-2022

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

"PANI WIOSNA"

 

CEL KONKURSU:

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 • uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych pory roku – wiosny.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 lat z przedszkola i oddziału przedszkolnego w Garczegorzu oraz oddziałów przedszkolnych w Janowicach i Krępie Kaszubskiej.
   
 2. Technika wykonania prac płaska dowolna (malarstwo, collage, wycinanka itp.) przedstawiające wiosnę i jej barwy, format A4 lub A3.
   
 3. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwa i dokładny adres placówki oraz telefon kontaktowy nauczyciela.
   
 4. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.
   
 5. Wykonane prace należy dostarczyć przez nauczyciela do przedszkola w Garczegorzu do 25 marca 2022 r.
   
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników  31 marca 2022 r.
   
 7. O wynikach konkursu dane placówki zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Serdeczne zapraszam do wzięcia udziału.

Iwona Leik – przedszkole w Garczegorzu

 

 

 

 

 

 

 

Pani Wiosna