Ważne informacje !

Utworzono: 20-09-2022

Przedstawiamy Państwu ważniejsze informacje dotyczące pracy naszego Przedszkola:

I. Rozkład dnia w naszym przedszkolu:

7.00- 8.30     SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY DOWOLNE WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI, PRACA   INDYWIDUALNA;   
8.30- 8.45      ĆWICZENIA PORANNE;
8.45- 9.00       PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, TOALETA;
9.00- 9.20       ŚNIADANIE;
9.20- 9.30       PRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ PLANOWANYCH;
9.30- 10.00     ZAJĘCIA PLANOWANE (DYDAKTYCZNE) MALUCHY;
9.30- 10.15     ZAJĘCIA PLANOWANE (DYDAKTYCZNE) STARSZAKI;
10.00- 10.30   ZABAWY I ZAJĘCIA DOWOLNE WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI;
10.30- 11.30   SPACERY, ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU;
11.30- 11.40   PRZYGOTOWANIA DO OBIADU, TOALETA;
11.40- 12.00   OBIAD;
12.00- 12.20   ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE (CZYTANIE BAJEK DZIECIOM);
12.20- 13.50   ZABAWY ZORGANIZOWANE I DOWOLNE WG ZAINTERESOWANIA DZIECI, PRACA  INDYWIDUALNA          W GRUPACH;
13.50- 14.00   PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKA, TOALETA;
14.00- 14.15   PODWIECZOREK;
14.15- 16.00   ZABAWY DOWOLNE, ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMÓW;

 

II. Zajęcia dodatkowe:

1. Religia (nauczyciel: Maria Cieszkowska)- zajęcia z Religii odbywają się we wtorki w dwóch grupach (grupa młodsza 10.30 - 10.40, grupa starsza 10.40 - 11.00).  

2. Rytmika (nauczyciel: Andrzej Formela) odbywa się w środę w dwóch grupach (grupa starsza: 9.00 - 9.30, grupa młodsza 9.30 - 9.45).

3. Język angielski (nauczyciel: Patrycja Czachorowska)- grupa starsza: środa 12.25 - 13.10, czwartek 10.00 - 10.45, piątek 10.00 - 10.30. Grupa młodsza czwartek 10.45 - 11.15.

4. Terapia (nauczyciel Patrycja Czachorowska) - środa 8.40 - 9.25.

5. Logopedia (nauczyciel Tomasz Neubauer) - wtorek 9.40 - 12.15, środa 11.30 - 12.15, piątek 13.10 - 13.55. 

Konsultacje z Logopedii dla rodziców i dzieci odbywają się co drugi tydzień we wtorki od 14.00 do 15.00 (począwszy od 12.09.2022 r.).

 

III. Konsultacje dla rodziców i dzieci w poszczególnych grupach przedszkolnych.

Od 1 września 2022 r. w szkołach i przedszkolach obowiązują  tzw. godziny dostępności dla ucznia i rodzica. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin  musi przeznaczyć jedną godzinę w tygodniu na konsultacje. W czasie dostępności w szkole czy przedszkolu, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców.

Podstawa prawna: art. 42 ust. 2f ustawy - Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony   Dz. U.   z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730).

Godziny dostępności nauczycieli w przedszkolu:

1. Grażyna Damps: grupa I  - młodsza: w każdy piątek od godz. 13.00 do 14.00.

2. Iwona Leik: grupa II - starsza: w każdą środę od godz. 13.00 do 14.00. 

Grafika 1: Ważne informacje !