Percepcja słuchowa

Najpierw ćwiczenia dotyczą różnych dźwięków otaczających dziecko (np. stosuje się odgłosy charakterystyczne dla różnych środowisk – domu, ulicy, parku, lasu itp.), a następnie – dźwięków mowy, tj. głosek, sylab, wyrazów, tekstów. Najpierw pracujemy na słuchu fizycznym, a następnie ćwiczymy słuch fonemowy i fonetyczny[1]. Należy podkreślić, że dziecko uczy się mówienia początkowo poprzez słuchanie, dekodowanie dźwięków mowy – a kolejnym etapem jest ich nadawanie. Tak więc wzorzec słuchowy jest potrzebny, by dziecko zaczęło pracować nad wzorcem artykulacyjnym.
 
Poniżej  linki do strony, na których znajdziecie Państwo ćwiczenia percepcji słuchowej dla przedszkolaka.
Gorąco polecam!
https://www.mauthor.com/present/5886888182546432

Tomasz Neubauer
 
 
[1] Przez słuch fizyczny rozumiemy umiejętność odbioru i identyfikacji wszelkich bodźców akustycznych, słuch fonemowy – umiejętność odbioru i identyfikacji prawidłowych realizacji fonemów, natomiast słuch fonetyczny – umiejętność odbioru i identyfikacji wariantów realizacyjnych fonemów (czyli poszczególnych głosek w znaczeniu lingwistycznym) oraz cech prozodycznych (akcentu, intonacji, tempa, rytmu mowy)
Żródło: https://forumlogopedy.pl/artykul/cwiczenia-sluchu-i-motoryki-w-postepowaniu-logopedycznym

Grafika 1: Percepcja słuchowa