Rozstrzygnięcie I Międzyprzedszkolnego Konkursu Logopedycznego

        I Międzyprzedszkolny Konkurs Logopedyczny został rozstrzygnięty! Do udziału w konkursie zgłosiło się 11 dzieci z przedszkoli z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska. Zadaniem uczestników konkursu były recytacja wybranego przez logopedę wierszyka oraz przygotowanie pracy plastycznej ilustrującej jego treść. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili logopedzi prowadzący zajęcia w Lubowidzu, Nowej Wsi Lęborskiej oraz Garczegorzu postanowiła, że wszystkie dzieci otrzymują I-wsze miejsce. Nie sposób było wyłonić zdecydowanych zwycięzców, a wszystkie prace i wystąpienia zasługują na docenienie. Gratuluję wszystkim uczestnikom! 

        Serdecznie dziękuję pani Dorocie Hrycyk oraz pani Natalii Stolc za przygotowanie dzieci do konkursu (ze względu na sytuację epidemiczną nie było to łatwe zadanie) i liczę na dalszą współpracę podczas tego typu inicjatyw. Podziękowania kieruję także w stronę rodziców dzieci biorących udział w konkursie oraz sponsorów nagród ;) O sposobie dostarczenia nagród poinformuję telefonicznie.   

Tomasz Neubauer 

Poniżej przedstawiam prace dzieci:

"Szalik" - wyk. Tosia z przedszkola w Garczegorzu
"Smutny zamek" - wyk.  Staś z przedszkola w Lubowidzu
"Szara myszka" -  wyk. Zuzia z przedszkola w Lubowidzu
"Leń" - wyk. Weronika z przedszkola w Lubowidzu
"Myszka i kotek" - wyk. Nikodem z przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej
"Jerzy" - wyk. Mateusz  z przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej
"Rarytasy Stasia" - wyk. Lena z przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej
"Placek Jacka" - wyk. Wiktor z przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej
"SMS" - wyk. Aleksander z przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej
"Smutny zamek" - wyk. Olaf z przedszkola w Garczegorzu
"Jerzy" - wyk. Krzyś z przedszkola w Garczegorzu