Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2025