Świetlica

Grafika: Świetlica 

od  poniedziałku do piątku

od godziny 6:30-15:15

 ,,Dziecko chce być dobre, 
Jeżeli nie umie - naucz, 
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może – pomóż”.

                   Janusz Korczak 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     6:30 - 7:45

 • Gry i zabawy dowolne wg zainteresowań.
 • Czytanie czasopism.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Rozrywki umysłowe.

      7:45  - 11:00

           Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia integracyjne.
 • Konkursy/quizy.
 • Turnieje wiedzy.
 • Relaks przy muzyce.
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Różne formy pracy z tekstem kształtujące umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 • Przygotowywanie się do zajęć.
 • Przygotowanie do obiadu, porządkowanie i wietrzenie sal, mycie rąk, przypomnienie zasad kulturalnego  zachowania się w stołówce podczas spożywania posiłku.

   11:00 - 11:15

   12:00 - 12:15

Obiad I tura

Obiad II tura

12:15 - 15:15

            Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zajęcia teatralne.
 • Zabawy na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej.
 • Odrabianie prac domowych.
 • Zabawy skojarzeniowe pogłębiające wiedzę.
 • Pogadanki zgodne z hasłem tygodnia.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
 • Zabawy dowolne, gry stolikowe.
 • Porządkowanie sali.

 

ŚWIETLICA  JAK  DOM

Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne, więc dbamy o gry i sprzęt szkolny.
W
iemy, że nasze zachowanie zależy od nas. 
Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie. 
Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu. 
Tworzymy gromadkę, w której każdemu powinno być dobrze i miło.
L
ubimy czystość i porządek.   
Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły. 
Chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych.  
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.   

Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów.   
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom.   
Kochamy ludzi, zwierzęta, kwiaty.

Dbamy o piękny polski język.    
Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich, uczymy się samodzielności.  
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy.


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  W GARCZEGORZU 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
elem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE SWOJE ZADANIA  

 WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE POPRZEZ: 

 • zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieciom,
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego, 
 • pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej, 
 • kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego 
 • pobudzanie aktywności społecznej uczniów, 
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych, 
 • stymulowanie postawy twórczej, 
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 
 • wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia, 
 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz higienistką. 


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy. 
 2. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy.
 3. Nadzór nad pracą świetlicy pełni dyrektor szkoły.
 4. Świetlica czynna jest w godzinach 6:30-15:15.
 5. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do świetlicy i opuszczenia jej do godz.15.15 lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby uprawnione.
 6. Nie podlega opiece wychowawców, dziecko przebywające w szkole przed godz.6:30 i po godz. 15:15, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.
 7. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony komórkowe, MP3,  tablety, itp.)
 8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przybycie do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę.
 9. Uczniowie przebywający w świetlicy każdorazowo wpisywani są w dzienny rejestr z wyszczególnieniem: nazwiska, klasy, godzin pobytu.
 10. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice (prawni opiekunowie) lub  osoby upoważnione pisemnie przez rodziców  (opiekunów prawnych).
 11. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców lub telefoniczne zgłoszenie na samodzielny powrót ze świetlicy do domu , muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
 12. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność  materialną ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni).
 13. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się  i akceptacją  niniejszego regulaminu przez rodziców(opiekunów prawnych).
 14. Uczniów niebędących wychowankami świetlicy również obowiązuje regulamin świetlicy. Uczniowie ci mogą przebywać w świetlicy, o ile nie dezorganizuje to pracy w grupach wychowawczych.


REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY:

 1. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze czuli w świetlicy.
 2. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 3. Gry, sprzęt i inne elementy wyposażenia świetlicy udostępnia wychowawca.
 4. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 5. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w prowadzonych zajęciach.
 6. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, proszę ,dziękuję, przepraszam.
 7. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas zabaw na boisku i placu zabaw.
 8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek, gry i zabawki odkładamy na wyznaczone miejsce.
 9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.

NAGRODY:

Uczniowie wyróżniający się aktywnością i zachowaniem mogą być nagrodzeni poprzez: 

 • Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy. 
 • Pisemną lub ustną pochwałę. 
 • Pochwałę udzieloną w obecności nauczyciela i klasy. 
 • Wyróżnienie przez dyrektora na forum szkoły.

KARY: 

Uczniowie łamiący regulamin mogą być ukarani poprzez:

 • Upomnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy.
 • Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców. 
 • Naganę udzieloną przez nauczyciela w obecności klasy. 
 • Upomnienie lub naganę dyrektora szkoły. 
2020-10-15

Kim JEST Iga Świątek?

Od kilku dni cała Polska a nawet świat mówią o sukcesie naszej rodaczki- 19- letniej Igi Świątek- która jako pierwsza Polka w historii tenisa wygrała w Paryżu turniej Roland Garros, czyli jeden z najważniejszych turniejów tenisa na świecie. Jak myślicie moi drodzy- czy warto walczyć o marzenia? Iga jest dowodem na to, że tak... gdy bardzo czegoś chcemy i mocno wierzymy, że nam...
2020-10-09

Uwaga! Konkurs dla wszystkich pt.,, JESIENNY PEJZAŻ"

  ŚWIETLICA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY  DLA KLAS I – VIII  pt.,, JESIENNY PEJZAŻ.Regulamin konkursu:   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Uczeń może wykonać jedną pracę w dowolnej technice Praca ma być wykonana w formacie A4  Prace należy dostarczać do 30.10.2020 r. (świetlica szkolna), Przewidziane są dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce.  ...
2020-10-01

Dzień Chłopaka w świetlicy szkolnej - 30.09.2020

Dnia 30 września b.r. we wszystkich grupach świetlicowych obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Jak tradycja nakazuje bohaterami dnia byli oczywiście chłopcy. Dziewczynki stanęły na wysokości zadania i dbały o to, aby ten dzień był dla chłopców jak najmilszy. Świętowanie rozpoczęliśmy od złożenia życzeń, były drobne upominki dla chłopców i oczywiście wiele dobrej zabawy.Dzieci...
2020-06-24

Dzień Ojca

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone jest 23 czerwca.  W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest już od kilkudziesięciu lat, a święto to jest coraz bardziej znane. Po raz pierwszy polscy ojcowie świętowali w 1965 r.    Obchody Dnia Ojca zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych. Pomysł ten narodził się po dużym sukcesie...
2020-06-10

Poznajemy Polskę

Drodzy uczniowie,   nieuchronnie zbliża się zakończenie roku szkolnego. W tym okresie jesteście zapracowani i wielu z Was stara się o jak najwyższe oceny na świadectwie. To dla Was czas intensywnej pracy, wysiłku i stresu.  Po ciężkiej i intensywnej pracy  czeka na Was zasłużony wypoczynek. Zapewne  planujecie z rodzicami letni urlop. Jeśli szukacie wyjątkowych, mniej...
2020-06-09

Dzień Przyjaciela

Dzień Przyjaciela to doskonała okazja do tego, by przypomnieć najbliższym nam osobom jak ważna jest dla nas ich przyjaźń. Kiedy jest Dzień Przyjaciela 2020? Dzień Przyjaciela to jedno z nietypowych świąt, które na pewno warto pielęgnować.  W końcu jak często dajemy znać naszym przyjaciołom ile dla nas znaczą? To święto zawsze wypada 9 czerwca, warto więc  zapisać tę datę...
2020-06-03

Order Uśmiechu

W Polsce 1 czerwca kojarzony jest głównie ze świętem wszystkich dzieci, czyli Dniem Dziecka. Tego dnia przypadają również inne nietypowe święta tj. Dzień Bułki, Święto Mleka, czy Święto Ruchu Lotniczego. Warto przy tej okazji wspomnieć, że dzieci mogą nadawać specjalny order (Order Uśmiechu). Odznaczenie – w formie medalu przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko –...
2020-05-29

Dzień dziecka

Moi drodzy - zbliża się Dzień Dziecka. To już w poniedziałek .W tym roku troszkę inny- kina jeszcze zamknięte, wiele innych miejsc, gdzie w poprzednich latach spędzaliście ten dzień- również. Proponujemy Wam przede wszystkim aktywność na świeżym powietrzu- jej najbardziej chyba teraz potrzebujemy a gdyby jednak ktoś z Was zajrzał tutaj...
2020-05-26

Dzień Matki

Początki Dnia Matki sięgają starożytności. Grecy i Rzymianie otaczali kultem matki-boginie - symbole płodności i urodzaju. Dzień Matki zbliżony do tego, który znamy dzisiaj wywodzi się z siedemnastowiecznej Anglii. Obchodzono go w czwartą niedzielę Wielkiego Postu pod nazwą Niedziela u Matki. Z tej okazji w kościołach odbywały się msze, a tradycją było obdarowywanie...
2020-05-21

Wolontariat

Jakie korzyści płyną z wolontariatu?   Satysfakcja z wykonywanej pracy   Nawiązanie nowych kontaktów Akceptacja i zrozumienie grupy wolontariuszy Realizacja marzeń i postawionych sobie celów Pewność siebie Zdolności organizacyjne Kreatywność Odpowiedzialność Przedsiębiorczość Praca w zespole Łatwość w nawiązywaniu kontaktów Łatwość w rozwiązywaniu...
2020-05-20

Siedzenie przy biurku

Siedzenie przy biurku, z reguły przed komputerem, to obecnie najczęstsza forma pracy. Jak siedzieć, by nie mieć problemów z kręgosłupem i wzrokiem? Poniżej kilka rad.
2020-05-20

Bajki animowane

W tym tygodniu proponujemy Wam piękne bajki animowane: 1. Kopciuszek - https://www.youtube.com/watch?v=YDvcqHisPao2. Brat i Siostra - https://www.youtube.com/watch?v=xvrwe77WLhY3. Calineczka -https://www.youtube.com/watch?v=sFH1biOtxCQ4. Królewna Śnieżka - https://www.youtube.com/watch?v=9leiqlzjgjM5. Alicja w Krainie Czarów -...
2020-05-19

Tydzień nietypowych świąt

W tym tygodniu przypada nam kilka nietypowych świąt: 18 maja-  Dzień Muzeów 19. 05. - Dzień Dobrych Uczynków 21. 05. - Dzień Kosmosu 22. 05. - Dzień Praw Zwierząt 23. 05. - Dzień Żółwia Polecamy padlet, w którym znajdziecie mnóstwo inspiracji, ciekawych  i pożytecznych informacji https://padlet.com/szko_la1/u0jhcmxoky5dq7qf 
2020-05-18

Setne urodziny Jana Pawła II

Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Być przyjacielem Karola… kto by nie chciał? Mieć za przyjaciela (przyszłego) Świętego… Tak po prostu. Zwłaszcza, że Ten Człowiek nie stronił od ludzi. Jako mały chłopak był zawsze wśród kolegów. Na studiach podobnie. Potem jako duchowny – chciał być dla każdego, kto był w potrzebie. Jednał, kochał, modlił się i...
2020-05-15

Polska - nasza piękna Ojczyzna

Zachęcamy do zapozanania się z ciekawostkami na temat naszego kraju- JAK SZEROKA I PIĘKNA POLSKA CAŁA  /files/site-spgarczegorze/userfiles/import/polska.pdf
2020-05-12

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

12 maja przypada Miedzynardowy Dzien Ptaków. Posłuchajcie odgłosów ptaków. Czy potraficie rozpoznać jakieś gatunki? https://www.glosy-ptakow.pl/