ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W GARCZEGORZU

2021-04-14

NAUCZANIE ZDALNE - ŚRODA 14.04.2021

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia astronauta; kształtowanie umiejętności rozwiązywania i tworzenia zadań tekstowych; rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji; pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci.

2021-04-14

JĘZYK ANGIELSKI

Witajcie Kochani!

W tym tygodniu królują Bugs- Robaki

2021-04-13

NAUCZANIE ZDALNE - WTOREK 13.04.2021

CELE OGÓLNE: Poznanie liter p, P, kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów wprowadzanych podczas zabaw, rozwijanie czynnego słownika dziecka; budzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie.

2021-04-12

DOCIEKLIWOŚĆ

Dociekliwość to skłonność do zadawania pytań i poszukiwania jak najdokładniejszej odpowiedzi na te już postawione. Wiąże się z pragnieniem zrozumienia i dowiedzenia się jak najwięcej. Jest to umiejętność, która może okazać się bardzo przydatna nie tylko podczas nauki w przedszkolu i szkole, lecz także w dorosłym życiu.

2021-04-12

NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 12.04.2021

CELE OGÓLNE: Wprowadzenie pojęcia "dociekliwość" rozumianego jako chęć dowiedzenia się i zrozumienia jak najwięcej, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i chęci poznawania.

2021-04-09

NAUCZANIE ZDALNE - PIĄTEK O9.04.2021

CELE OGÓLNE: Rozwijanie umiejętności czytania, poszerzanie słownictwa czynnego i biernego, podtrzymywanie tradycji związanych z Wielkanocą. Wprowadzanie atmosfery radości, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodziny.

2021-04-09

RELIGIA 09.04.2021

Otwórz link i zapoznaj się z prezentacją.
https://liblink.pl/oZE4atbW7M
Otwórz link i uzupełnij koszyczek.
https://liblink.pl/1orqtGd2fb

2021-04-08

NAUCZANIE ZDALNE - CZWARTEK 08.04.2021

CELE OGÓLNE: Rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu, kształtowanie myślenia operacyjnego. podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą.

2021-04-07

NAUCZANIE ZDALNE - ŚRODA 07.04.2021

CELE OGÓLNE: Rozwijanie sprawności przeliczania, usprawnianie spostrzegawczości, kształtowanie myślenia operacyjnego, podtrzymywanie tradycji związanych z Wielkanocą.

2021-04-02

PIĄTEK 02.04.2021

Zachęcam do udziału w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku.

2021-04-02

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych  składam wszystkim najlepsze życzenia radosnego i rodzinnego przeżywania tego wyjątkowego czasu.

2021-04-01

CZWARTEK 01.04.2021

Dziś nie będzie zadań obowiązkowych, wrócimy do nich po świętach.

Przygotowałam dla was kilka ciekawych zadań o tematyce wielkanocnej. Zapraszam do zabawy!

2021-03-31

NAUCZANIE ZDALNE - ŚRODA 31.03.2021

CELE OGÓLNE: Zapoznanie z piosenką: "Pisanki, pisanki, jajka malowane", uświadomienie znaczenia symboli wielkanocnych, czerpanie radości z przygotowań do świąt. Wprowadzenie litery "j" jak jajko.

2021-03-30

NAUCZANIE ZDALNE - WTOREK 30.03.2021

CELE OGÓLNE: Wprowadzenie cyfry 8, rozwijanie myślenia operacyjnego u dzieci, poznanie ptaków wracających na wiosnę.

2021-03-29

NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 29.03.2021

CELE OGÓLNE: Wprowadzenie pojęcia tradycja rozumianego jako przekazywanie obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, norm postępowania itp. z  pokolenia na pokolenie; tworzenie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych następnym pokoleniom.