ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W GARCZEGORZU

2020-11-09

11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazjii Narodowego Święta Niepodległości uczniowie Oddziału Przedszkolnego w Garczegorzu przygotowali patriotyczne ozdoby i przedstawili wiersz Czesława Janczarskiego Barwy Ojczyste.    
2020-11-08

SZKOŁA PAMIĘTA

Oddział Przedszkolny w Garczegorzu włączył się w akcję Szkoła pamięta. Z okazji, przypadającego 1 listopada, dnia Wszystkich Świętych, dzieci wspominały swoich zmarłych krewnych, opowiadały jak dbają wraz z rodzicami o ich groby, odwiedzają Cmentarz. Uczniowie dowiedzieli się kim jest patron szkoły, czyli Męczennicy Marszu Śmierci KL Stutthof. W związku z panującą...
2020-11-08

PATRIOTYZM

W tym cyklu zajęć poznajemy podstawowe informacje o Polsce, poznajemy symbole narodowe, uczymy się szacunku dla swojej Ojczyzny, symboli narodowych. Poznajemy ważne wydarzenia z historii Polski, dowiadujemy się jakie miasto jest naszą Stolicą. Rozmawiamy o naszej małej Ojczyźnie, o naszych miejscowościach, rodzinnym domu.PATRIOTYZMPatriotyzm jest postawą szacunku do kraju ojczystego,...
2020-10-18

ZDROWIE

Przez najbliższe dwa tygodnie nasze zajęcia będą krążyły wokół tematu zdrowia. Będziemy poznawali zasady zdrowego żywienia, wartości odżywcze warzyw i owoców, rodzaje grzybów leśnych. Dowiemy się, jakie są sposoby konserwowania, przetwarzania warzyw i owoców. Zachęcam do tego, aby dawać dzieciom na śniadanie oprócz kanapek, pokrojone w cząstki warzywa lub owoce,...
2020-10-16

RELIGIA 16.10.2020

Dzisiaj mija 42 lata jak Polak, kardynał Karol Józef Wojtyła został powołany na papieża. Jan Paweł II.
2020-10-16

NAUCZANIE ZDALNE - PIĄTEK 16.10.2020

TEMAT DNIA: ZIMOWE MIESZKANIA OWADÓW. CELE OGÓLNE: zapoznanie ze sposobem przygotowania do zimy i przetrwania zimy przez owady, kształtowanie zainteresowań życiem i zwyczajami owadów; uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka, piękna świata owadów, rozumienie zakazu niszczenia domów owadów (mrowisko, ul), rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego nas...
2020-10-14

NAUCZANIE ZDALNE - CZWARTEK 15.10.2020

TEMAT DNIA: ZWIERZĘTA ROBIĄ ZAPASY. CELE OGÓLNE: wprowadzenie cyfry 1; kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania, określnia liczebnikiem zbioru elementów, kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru jednoelementowego; wzbogacanie wiedzy na temat sposobu przygotowania się leśnych zwierząt do zimy, budzenie wrażliwości na piękno przyrody.ZADANIA DO REALIZACJI: 1.Idzie...
2020-10-13

NAUCZANIE ZDALNE - ŚRODA 14.10.2020

Dziś mamy święto - Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich pracowników szkoły. Składamy najlepsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły i nauczycielom pracującym w naszej grupie: Pani Dyrektor Alicji Guźniczak, Pani Sabinie Semak-Studniarz, Pani Patrycji Czachorowskiej od j. angielskiego, Pani Marylce Cieszkowskiej od religii, Pani Małgosi Obolewskiej od logopedii, Panu...
2020-10-13

NAUCZANIE ZDALNE - WTOREK 13.10.2020

TEMAT DNIA: Jesienne ZOO. CELE OGÓLNE: zapoznanie z literami l, L, kształtowanie umiejętności analizy oraz syntezy sylaboweji głoskowej; przypomnienie wyglądu niektórych zwierząt egzotycznych, rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym; czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.ZADANIA DO REALIZACJI: 1. Piórko - zabawa ruchowo - oddechowa. Weź piórko,...
2020-10-12

NAUCZANIE ZDALNE - PONIEDZIAŁEK 12.10.20

TEMAT TYGODNIA; JESIENNA PRZYRODATEMAT DNIA: Leśne zwierzęta przygotowują się do zimy.CELE OGÓLNE: informacje o zwierzętach zapadających w sen zimowy, poszerzanie słownika biernego o nowe wyrażenia (hibernacja); rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajami zwierząt; wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą.ZADANIA DO WYKONANIA:...
2020-10-12

WRAŻLIWOŚĆ

W cyklu zajęć dotyczących wrażliwości będziemy zwracali uwagę na piękno otaczającego nas świata, piękno jesiennej przyrody. Będziemy uwrażliwiać się na los zwierząt jesienią, na przygotowania do zimy. Będziemy wrażliwi wobec innych , rozumiejąc, że każdemu może podobać się co innego, szanujemy opinie innych.WRAŻLIWOŚĆWrażliwe dziecko to takie, które umie wczuć się w...
2020-10-12

DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. Chłopcy z naszej grupy zostali udekorowani medalem Super Chłopak. 
2020-10-12

ODWAGA

 W tym cyklu zajęć uczymy się co to jest odwaga. Poznajemy zasady bezpieczeństwa w szkole i na ulicy, rozmawiamy o służbach ratowniczych, odważnych ludziach niosących ludziom pomoc. Dowiadujemy się, jakie są numery alarmowe i w jakich okolicznościach z nich korzystać. Rozróżniamy pojęcia: odwaga, niepotrzebne ryzyko, odwaga cywilna. Poznajemy pracę psów w służbie...
2020-10-12

DOBRE MANIERY

Co dwa tygodnie wprowadzamy dzieci w świat nowych wartości, wokół tych wartości krążyć będą nasze zadania, opowiadania, rozmowy.  Rozpoczynamy od  dobrych manier, które porządkują nasze zachowanie. W czasie zajęć poznajemy siebie, jesteśmy dla siebie życzliwi, stosujemy zwroty grzecznościowe, ustalamy zasady zachowania obowiązujące w naszej grupie.DOBRE MANIERYDobre maniery,...
2020-10-12

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

W związku z epidemią COVID-19 pracujemy w reżimie sanitarnym. Dbamy o swoje bezpieczeństwo. Zachowujemy dystans, wietrzymy salę, uczymy się prawidłowo myć ręce, używamy płynu do dezynfekcji rąk. Cwiczymy jak prawidłowo zakładać,zdejmować i używać maseczkę ochronną, ustalamy bezpieczne sposoby powitania, bez podawania ręki.
2020-10-11

PLANETA DZIECI

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy realizowali program wychowania przedszkolnego PLANETA DZIECI- Prawda, dobro, piękno w świecie wartości Witamy w świecie wartości – witamy na Planecie dzieci !Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości,...